Ehdolla eduskuntaan 2019 Lapista

Pigga Keskitalo

Click here to edit subtitle

Blogi

view:  full / summary

Tiedote koskien YK:n ihmisoikeuskomitean suositusta Suomelle

Posted by pigga.keskitalo on February 24, 2019 at 1:25 PM Comments comments (0)

Tiedote koskien YK:n ihmisoikeuskomitean suositusta Suomelle


"Irtisanoutuminen YK:n ihmisoikeuskomitean päätöksestä 1.2.2019


Päätös ja päätöksen tueksi annetut asiat ovat yksipuolisia ja perustuvat puutteellisiin tietoihin. Asiaa ei ole käsitelty Saamelaiskäräjien yleiskokouksessa. Toteamme, että Suomen saamelaiskäräjien vaalilautakunnan ja hallituksen rikkoneen saamelaisten ihmisoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta jättämällä osan saamelaisista äänestysoikeuden ulkopuolelle, joka on keskeinen kansalaisoikeus.


Suomen saamelaiskäräjät ei edustaa lainsäädännöllisen turvan ja budjettinsa takia sellaista uhanalaista joukkoa, joka tarvitsee suojaa omia saamelaisryhmiä vastaan. Painotamme, että KHO on todennut Suomen saamelaiskäräjien vaalilautakunnan ja hallituksen toimenpiteet laittomiksi. Jatkossa tarvitaan edelleen KHO valituskanavaa eli kyseessä on demokratian toteutumisen valvonta. Ihmettelemme myös kansainvälistä YK-elintä, joka varsin yksipuolisella tietämyksellä ajattelematta asiaa maailmanlaajuisesti lähtee lobattuna lausumaan asiasta ajattelematta kauaskantoisia seurauksia uhanalaisille alkuperäiskansoille.


Ihmettelemme lisäksi Tiina Sanila-Aikion yksilövalitusta, jonka hän on tehnyt yksityishenkilönä. Hän on saanut tietoonsa asioita ja asiakirjoja saamelaiskäräjien puheenjohtajan toimessaan. Siihen meillä muilla edustajilla ei ole mahdollisuutta. Hän on käyttänyt luottamushenkilöasemaansa yksilölliseen hyötyyn tässä asiassa. Hän ei edusta saamen kansaa yksilönä eikä hänellä ole meidän tukeamme tähän toimenpiteeseen.


Lakimiehenä toimineen Martin Scheininin asema saamenkansan puolustajana on kyseenalainen. Hän on ilmaissut puolueellisuutensa jo 30 vuotta sitten. Tiina Sanila-Aikio on toimittanut kirjallisen vastauksen hänen toimistaan saamelaiskäräjien asiantuntijana.


Keskeinen ongelma päätöksessä on se, että se ei perustu todelliseen tietoon tapahtumien kulusta. Kuten päätöksen sivulla 13 todetaan, päätös perustuu ainoastaan valittajilta saatuun informaatioon. Valittajat ovat henkilöitä, jotka ovat suhtautuneet saamelaisuuteen kapea-alaisesti. Valituksen kohteena olleita 93 henkilöä ei YK:n ihmisoikeuskomitea ole kuullut.

Lukuisat saamelaiset eivät ole antaneet Tiina Sanila-Aikiolle valtuutusta esiintyä koko saamenkansan nimissä yksityishenkilönä tekemässään valituksessa, eikä myöskään saamelaiskärjien hallitus ole siinä asemassa, jotta se olisi voinut vuonna 2015 valtuuttaa yksityishenkilön käyttämään tietosuoja-aineistoa henkilökohtaisessa valituksessaan.


Saamelaiskäräjien jäsenet


Kari Kyrö

Anu Avaskari

Pigga Keskitalo

Tanja Sanila"

Tukijalista Pigga Keskitalo Eduskuntavaalit 2019

Posted by pigga.keskitalo on January 28, 2019 at 6:30 AM Comments comments (0)

Veikko Guttorm, Utsjoki

Jarmo Kylmämaa, Kolari

Tuomas Penttinen, Sodankylä

Marita Kilpimaa, Rovaniemi

Make Halonen, Utsjoki

Anu Pulkkinen, Jyväskylä

Asta Niemelä, Peltovuoma

Marika Vieltojärvi, Nunnanen

Pentti K. Keskitalo, Peltovuoma

Ronja Sieppi, Muonio

Minna Körkkö, Rovaniemi

Sonja Hofslagare, Sevettijärvi

Pedar Järvensivu, Utsjoki

Aila Mäkitalo, Peltovuoma

Pirjo Pieski, Härmä

Viljo Yliyrjänäinen, Peltovuoma

Onni Niemelä, Peltovuoma

Leo Peltovuoma, Peltovuoma

Kalevi Keskitalo, Peltovuoma

Ari Laakso, Peltovuoma

Ulla Paakki, RovaniemiRss_feed