Ehdolla eduskuntaan 2019 Lapista

Pigga Keskitalo

Click here to edit subtitle

EDUSKUNTA TARVITSEE VAHVAA OSAAMISTA

- YHDESSÄ JA KESKUSTELLEN ETEENPÄIN


Paikallisuus, yhdenvertaisuus ja yhteistyö ovat tärkeitä arvoja, johon haluan pohjata vaalityöni. Käytännössä ne tarkoittavat sitä, että haluan kehittää ja tehdä töitä niiden erityispiirteiden ja asioiden kanssa, jotka ovat Pohjois-Suomessa tärkeitä. Tästä näkökulmasta ihmisten elinmahdollisuuksien ja osallisuuden yhdenvertaisuuden takaaminen ovat kannatettavia asioita.


Erityisen tärkeitä kysymyksiä ovat Arktisen alueen erityisolosuhteet ja niiden haasteet, pitkät välimatkat, ilmasto-olosuhteet ja koulutus ja sen saavutettavuus. Haluaisin vaikuttaa demografisiin näkökohtiin, kuten muuttoliikkeeseen ja siihen, että Lappi olisi elinvoimainen ja pysyisi asuttuna. Haluaisin vaikuttaa, että ihmiset tuntisivat olevansa osallisia päätöksenteossa ja omissa asioissaan ja myös että he tuntisivat voivansa vaikuttaa omaan elämäänsä. Ajankohtaiset ongelmat niin kuin syrjäytyminen ja sosiaaliset ongelmat vaativat ennaltaehkäiseviä ja järeitä toimenpiteitä niiden estämiseksi ja kasautumiseksi.   


Olen myös kiinnostunut perheiden, lasten ja nuorten ja eri-ikäisten ihmisten hyvinvoinnista ja elämänlaadusta.


5 tärkeintä kehittämisaluetta:


  1. Elinmahdollisuuksien takaaminen Pohjois-Suomessa 
  2. Muuttoliikkeeseen puuttuminen 
  3. Yrittäjyyden tukeminen ja työpaikkojen luominen
  4. Pohjoismaiden yhteistyön kehittäminen ja lisääminen
  5. Koulutuksen kehittäminen ja tukeminen

____

Báikkálašvuohta, ovttaveardásašvuohta ja ovttasbargu leat dehálaš árvvut masa vuođđudan iežan válgabarggu. Geavatlaččat dat oaivvildit dan ahte háliidan ovddidit ja bargat daid áššiid ovdii mat leat dehálaččat Davvi-Suomas. Dán oaidninvuogis olbmuid oasálasvuođa ja eallindiliid buorideapmi leat dehálaš áššit.

Hui dehálažžan anán Arktalaš guovllu iešvuođaid ja daid hástalusaide darváneami, nugo guhkes mátkkit, dálkkádatdilis, skuvlejupmi ja dan olaheapmi. Háliidivččen váikkuhit demográfalaš oaidninvugiide nugo ererfárremii ja dasa ahte Davvi-Suopma livččii fámolaš báiki mas lea buorre orrut. Hálidivččen váikkuhit dasa ahte olbmot dovddašedje leat oasálaččat mearrideamis ja iežas áššiin ja maiddái ahte sii dovddašedje váikkuhit iežaset eallimii. Áigeguovdilis čuolmmat nugo sosiálačuolmmat ja sierraneapmi servodagas gáibidit ovddalgihtii easttadandoaimmaid. 

Lean beroštuvvan bearrašiid, mánáid ja nuoraid ja iešguđet ahkásaš olbmuid buresbirgejumis ja eallindiliin.

5 deháleamos ovddidanmuttu:

1. Eallindiliid dáhkideapmi Davvi-Suomas
2. Eretfárremii darváneapmi
3. Fidnodagaid doarjun ja bargosajiid ráhkadeapmi
4. Davviriikalaš ovttasbarggu ovddideapmi ja lasiheapmi
5. Skuvlejumi ovddideapmi ja doarjun.